ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZDA BULUNAN PSİKOTEKNİK BELGESİNİN ÖNEMİ

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME NEDİR ?

Çalışma psikolojisinin bir dalı olan psikoteknik değerlendirme,bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla,gerekli bedensel ve zihinsel özelliklerinin testler aracılığı ile ölçülmesidir.Başka bir deyişle psikoteknik değerlendirme,bireyin belirli bir işe uygun olup olmadığını anlamaya yönelik olarak tasarlanmış bir inceleme yöntemidir.

SÜRÜCÜLERDE PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME

Sürücülerin güvenli araç kullanmasını sağlayan zihinsel özelliklerinin(algı,dikkat,hafıza vb.) ; psikomotor yetenek ve becerilerinin(tepki hızı,göz,el,ayak koordinasyonu vb.) ; tutum-davranış, alışkanlık ve kişisel özelliklerinin(risk alma,sorumluluk,öz kontrol vb.) ölçülmesi ve sürücülük açısından yeterliliği hakkında bir sonuca varılmasıdır.

Sürücülerde psikoteknik değerlendirme; sürücülerin sürüş ile ilgili özel bilişsel ve psikomotor becerilerini ölçen ve güvenli araç kullanımını sağlayan standart testlerin yer aldığı bilgisayar tabanlı bir değerlendirme sistemidir.Temel bilişsel beceriler ”dikkat,algı,bellek,izleme ve muhakeme” ve psikomotor beceriler ise ”el,ayak,göz koordinasyonu,tepki zamanı,çevresel görüş,mesafe tahmini” olarak tanımlanabilir.Bu becerilere sahip olmanın kurallara uygun karar vererek ve doğru motor hareketleri yaparak kazalardan kaçınabilme ve araç kullanabilmenin ilk basamağı olduğu söylenebilir.

Avrupa’da psikoteknik değerlendirmenin kullanımına baktığımızda; psikoteknik değerlendirmenin gelişmiş ülkelerde sürücülük becerilerinde yaşa bağlı zayıflamanın meydana gelmesi nedeniyle yaşlı sürücülerde mecburi hale geldiği, yolcu ve eşya taşımacılığı yapan profesyonel sürücülerin araç kullanma beceri düzeylerini bilgisayar destekli testler ile kanıtlamak zorunda oldukları ve ceza puanını aşan sürücülerin psikoteknik değerlendirmeyi geçmek mecburiyetinde olduğu görülmektedir.

SÜRÜCÜLERDE PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRMENİN AMAÇLARI

1- Bazı psikolojik yetersizlikleri nedeni ile trafikte tehlike yaratabilecek sürücülerin teşhis edilmesi,

2- Sürücülerin kendi kişisel sürücülük becerileri ve tutumlarına ilişkin farkındalıklarını artırmak,

3- Trafik içinde seyahat eden halkı,tehlikeli sürücülerden korumak,

4- Uzun vadede,risk altındaki sürücülere,tutumlarını değiştirme şansı vererek rehabilitasyon programları oluşturularak,toplumun sürücülük kültürünü iyileştirmektir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>